FARM TOUR 2022

neděle 4. 9. 2022

Hrabyně

 

ŠKODA Cup

propozice >

Techniserv Cup

propozice >

pořadatel:

hlavní partner:

ostrava poruba

 

partner FARM TOUR:

 

partneři:

cesky svas cyklistiky

FARM TOUR 2022

ŠKODA CUP 2022 / TECHNISERV CUP 2022 / Hrabyně

TECHNISERV CUP 2022

Český pohár mládeže a žen na silnici

6. ročník FARM TOUR

 

Pořadatel: Sdružení sportovních klubů Vítkovice z. S. a YOGI, Závodní ulice 2891/86 Ostrava Vítkovice 70300, tel 595783259

Termín: 04. 09. 2022od 9:00 hodin

Místo konání: Obec: Hrabyně – Národní Památník II. světové války

Ředitel závodu: Vítězslav Dostál, tel. 601 184 456 e-mail:vita.dostal@stastnaplaneta.cz

Velitel trati: Oldřich Zvolánek tel. 724 094 796 e-mail:ssk.vitkovice@volny.cz

Hlavní rozhodčí: Petr Glogar, tel. 702 163 637

Přihlášky: nejpozději do 01. 09. 2022 na webu: www.nasecasomira.cz

Kancelářzávodu: od 07.00 hodin-Národní Památník do skončení závodu

Výdej st. čísel: V kanceláři závoduod 7.15 / do10.30 hod

Porada: v kanceláři závodu od 08.00 hodin

Startovné: Žáci, Žákyně = 100,-Kč, Kadeti, Kadetky = 200,-Kč, Junioři, Juniorky a Ženy = 300,-Kč

Podmínka startu: Platná licence národní cyklistické federace pro rok2022.

Startují

Čas startu Kategorie Počet
okruhů
Počet
kilometrů
9:00  h. Kadeti 3

63 m

9:05 h. Starší žáci 2

42 km

10:15 h. Kadetky 2 42 km
* 10:15 h. Mladší žáci 1 21 km
* 10:20 h. Žákyně 1 21 lm
* 10:45 h. Junioři 4 84 km
* 10:50 h. Juniorky a Ženy 3 63 km

* Čas je orientační. Může se mírně lišit v závislosti na průběhu závodu předešlých kategorií. Při malém počtu startujících se můžou kategorii slučovat


Trasa závodu: Hrabyně, Josefovice, Velká Polom, Háj ve Slezku, Nad Valchou, Smolkov, Lhota, Mokré Lazce, Hrabyně.

Délka okruhu: 21 km.

Předpis: Závod se koná dle platných pravidel cyklistiky a sportovně technických směrnic ČSC, ustanovení rozpisu TECHNISERV CUP 2022 a ustanovení tohotorozpisu závodu. V případě přestupků bude postupováno dle pravidel ČSC a tabulky trestů ČSC. Závod je organizován na základě vydání Zvláštního užití komunikace dle §25 zákona 13/1997. Všichni účastníci závodu se účastní na vlastní nebezpečí a vlastní náklady. Všichni jsou povinni dodržovat zákon č. 361/2000 Sb. a uposlechnout pokynů policie, pořadatelů a rozhodčích Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené.

Vyhlášení výsledků: Vítěz v každé kategorii obdrží ceny dle rozpisu Techniserv Cup 2022. Vyhlášení výsledku proběhne 15minut po projetí cílem třetího závodníka dané kategorie.

Zdravotní zajištěni: Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba,tel. 59737111 sanitka a lékař u startu a cíle.

Lékař závodu: MUDr. Tomáš Schichel, GSM: +420 603882649

Doping. Dopingová kontrola bude prováděna dle pravidel UCI a antidopingového kontrola: výboru ČR, v určené místnosti Národního Památníku.

Další ustanovení: Závodník se ztrátou jednoho kola na čelo závodu bude ze závodu odvolán a neklasifikován.

Časový limit: Závodník se ztrátou více jak 10 minut na hlavní pole své kategorie může být ze závodu odvolán.

Mech. vozidla: Pořadí mechanických vozidel bude určeno na poradě. Konvojová čísla se budou vydávat po předložení platné licence ČSC pro rok2022. Počet mechanických vozů může být omezen v důsledku zajištění bezpečnosti závodu.

Vysílací kanál: Radio-tour bude vysílat na frekvenci UHF CH1 448,490 MHz, CH2 448,570 MHz, CH3 448,610 MHz.

Pevný bufet: bude označen ve stoupání cca 2km před cílem

Zelená zóna: 200m před a 500m za občerstvovací zónou

Podpisové archy: Všichni závodníci jsou povinni se podepsat do podpisových archů které budou vystaveny 30 minut před startem kategorie v prostoru startu. Ukončení podpisů je 10 minut před startem dané kategorie.

Pořadatel si vyhrazuje právo:

  • uvést ve výsledcích jméno a oddílovou příslušnost závodníka, včetně data narození
  • zveřejnit jméno a fotografie ze závodu pro tisk a propagaci závodu.
  • nutných změn v trase závodu z důvodů stavebních prací na silnici a jiných nepředvídaných okolností

 

 

Oldřich Zvolánek - předseda SSK Vítkovice

Vítězslav Dostal - ředitel závodu

Schváleno zástupcem silniční komise ČSC ze dne: 17. 4. 2022

V:2022/11.1

Ondřej Vačkář