OSTRAVSKÉ OKRUHY 2021 / 18. MJV

sobota 28. 8. 2021

Ostrava–Poruba

výsledky »


FARM TOUR 2021

neděle 29. 8. 2021

Hrabyně

výsledky »

pořadatel:

hlavní partner:

ostrava poruba

 

partneři FARM TOUR:

 

partneři:

cesky svas cyklistiky

OSTRAVSKÉ OKRUHY

Carla Kriterijní liga 2021 / 18. ročník Memoriálu Jana Veselého v silniční cyklistice 2021

FARM TOUR 2021

ŠKODA CUP 2021 / TECHNISERV CUP 2021 / Hrabyně

TECHNISERV CUP 2021

Český pohár mládeže a žen na silnici

5. ročník FARM TOUR

 

Při prezentaci, registraci na závod je třeba předložit vyplněné "Čestní prohlášení o zdravotním stavu ve vztahu ke Covid-19"

formulář ke stažení: ve formátu PDF >> ve formátu DOCX >>

 

Pořadatel: Sdružení sportovních klubů Vítkovice z. S. a YOGI, Závodní ulice 2891/86 Ostrava Vítkovice 70300, tel 595783259

Termín: 29. 08. 2021 od 9.00 hodin

Místo konání: Obec Hrabyně – Národní Památník II. světové války

Ředitel závodu: Vítězslav Dostál, tel. 601 184 456 e-mail: vita.dostal@stastnaplaneta.cz

Velitel trati: Oldřich Zvolánek tel. 724 094 796 e-mail: ssk.vitkovice@volny.cz

Hlavní rozhodčí: Petr Glogar, tel 702 163 673

Přihlášky: do 26. 08. 2021 přes csc.sportsoft.cz

Kancelář závodu: 29. 08. 2021 - Národní Památník od 7:00 hodin do skončení závodu

Výdej st. čísel: 29. 08. 2021 v kanceláři závodu od 7:00. Ukončení výdeje vždy 75 minut před startem dané kategorie.

Porada: Ve správní budově památníku od 08.00 hodin.

Startovné: Žáci, Žákyně, Kadeti, Kadetky a Juniorky = 100,- kč / Junioři a Ženy = 200,- Kč.

V případě pozdního přihlášení bude ke startovnému připočteno manipulační poplatek 200 Kč. Při neúčasti závodu se startovné nevrací.

Podmínka startu: Platná licence národní cyklistické federace pro rok 2021.

Startují

Čas startu Kategorie Počet
okruhů
Počet
kilometrů
9:00   Starší žáci+kadetky  3

39,9

9:03 Žákyně straší a mladší 2

26,6

9:06 Mladší žáci 2 26,6
10:50 Junioři 6 79,8
10:53 Kadeti 4 53,2
10:56 Ženy a Juniorky 5 66,5


Trasa závodu: Hrabyně, Háj ve Slezku, Smolkov, Lhota, Mokré Lazce, Hrabyně.

Délka okruhu: 13,3 km

Předpis: Závod se koná dle platných pravidel cyklistiky a sportovně technických směrnic ČSC, ustanovení rozpisu TECHNISERV CUP 2021 a ustanovení tohoto rozpisu závodu. V případě přestupků bude postupováno dle pravidel ČSC a tabulky trestů ČSC. Závod je organizován na základě vydání Zvláštního užití komunikace dle §25 zákona 13/1997. Všichni účastníci závodu se účastní na vlastní nebezpečí a vlastní náklady. Všichni jsou povinni dodržovat zákon č. 361/2000 Sb. a uposlechnout pokynů policie, pořadatelů a rozhodčích. Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené.

Vyhlášení výsledků: do 15 minut po dojetí první vlny závodníků /SŽ,Kadetky, Žákyně mladší a straší a MŽ/ druhá vlna /Junioři, Kadeti, Ženy a Juniorky/ v prostoru Národního Památníku.

Finanční ceny: dle rozpisu ČP mládeže a žen na silnici 2021.

Ženy: 1. místo = 1500,- Kč / 2. místo = 1000,- Kč / 3. místo = 800,- Kč / 4. místo = 500,- Kč / 5. místo 300,- Kč

Junioři: 1. místo = 1000,- Kč / 2. místo = 800,- Kč / 3. místo 500,- Kč

Juniorky: 1. místo = 1000,- Kč / 2. místo = 800,- Kč / 3. místo = 500,- Kč

Omezení převodů: dle rozpisu ČP mládeže a žen na silnici 2021

Technické pokyny: dle rozpisu ČP mládeže a žen na silnici 2021

Kotoučové brzdy: dle rozpisu ČP mládeže a žen na silnici 2021

Časové limity: závodník se ztrátou sedmi minut na hlavní pole bude ze závodu odvolán

Zdravotní zajištěni: Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba, tel:597 271 111, sanitky a lékař na místě startu a cíle

Lékař závodu: MUDr. Petr Sýkora, tel: 604 241 776

Dopingová kontrola: Dopingová kontrola bude prováděna dle pravidel UCI a antidopingového výboru ČR, v určené místnosti Národního Památníku.

Mechanická vozidla: Pořadí mechanických vozidel bude určeno na poradě. Konvojová čísla se budou vydávat pouze na poradě závodu po předložení platné pro rok 2021. Počet mechanických vozů může být omezen v důsledku zajištění bezpečnosti závodu.

Vysílací kanál: Radio-tour bude vysílat na frekvenci UHF CH1 448,490 MHz, CH2 448,570 MHz, CH3 448,610 MHz. Vysílačky nedodává pořadatel viz rozpis ČP.

Pevný bufet: Stoupání do Hrabyňského kopce cca 1km před cílem

Podpisové archy: Všichni závodníci jsou povinni se podepsat do podpisových archů které budou vystaveny nejméně 40 minut před startem dané kategorie v prostorách startu.

Ukončení podpisů je v 8.50 pro kategorie Žáci mladší, Žáci starší, Žákyně mladší, Žákyně straší a Kadetky. Ukončení podpisů je v 10.40 pro kategorie: Kadeti, Junioři, Juniorky a Ženy.

Řazení na start: Prvních 10 závodníků z průběžného pořadí se bude na start vyvolávat.

Další ustanovení:

COVID-19, pořadatel se bude řídit aktuálními opatřeními a předpisy v den konání závodu. Při prezentaci, registraci na závod je třeba předložit vyplněné "Čestní prohlášení o zdravotním stavu ve vztahu ke Covid-19" (ke stažení na začátku této stránky).

Šatny, sprchy, ubytování a stravování pořadatel nezajišťuje.

Pořadatel si vyhrazuje právo:

• uvést ve výsledcích jméno a oddílovou příslušnost závodníka, včetně data narození

• zveřejnit jméno a fotografie ze závodu pro tisk a propagaci závodu.

• nutných změn v trase závodu z důvodů stavebních prací na silnici a jiných nepředvídaných okolností


Oldřich Zvolánek - předseda SSK Vítkovice

Vítězslav Dostál - ředitel závodu

Vačkář Ondřej

Schváleno zástupcem silniční kolise dne: 16. 8. 2021 V16.1

 

Trasa závodů

ŠKODA CUP 2021, TECHNISERV CUP 2021, FARM TOUR 2021